Przejdź do treści

Hipoterapia

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Ma zastosowanie w każdym wieku, jednak wykorzystywana jest szczególnie w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych, kontakt z koniem jest często niezastąpionym źródłem pomocy. Podstawowym celem hipoterapii jest przywrócenie choremu sprawności w takim zakresie, w jakim tylko jest to możliwe, biorąc pod uwagę jego stan. Terapia poprawia zarówno stan fizyczny, jak i psychiczny. Jest prowadzona przez specjalistę, który asekuruje pacjenta. Dzięki hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Rehabilitacja poprzez hipoterapię pomaga nie tylko dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, ale także z nieprawidłowym wzorcem chodu czy po amputacjach. Odnotowano, że hipoterapia przynosi poprawę w: korygowaniu postawy ciała, rozwijaniu samodzielności, korekcie napięcia mięśniowego, czuciu powierzchniowym, zwiększaniu możliwości lokomocyjnych, zdolności do koncentrowania się, poprawianiu wydolności organizmu i odporności, pobudzeniu zmysłów, kształtowaniu poczucia świadomości siebie i swojej odrębności, zmniejszeniu zaburzeń emocjonalnych, w tym poprawianiu poczucia własnej wartości.

Ponadto hipoterapię wskazuje się jako odpowiednią dla pacjentów:

 • po chorobie Heine-Medina,
 • z porażeniem mózgowym,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z neuropatią,
 • z chorobą Parkinsona,
 • po zaleczonej przepuklinie oponowo-rdzeniowej,
 • po amputacjach,
 • ze skoliozą,
 • z kręczem karku,
 • z koślawością kolan i bioder,
 • z zespołem Downa,
 • z upośledzeniem umysłowym dowolnego stopnia,
 • z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania,
 • z dysleksją,
 • z zaburzeniami nerwicowymi.

Źródła:

https://enel.pl/enelzdrowie/rehabilitacja/hipoterapia-czym-jest-i-jak-pomaga

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoterapia